Gazprom Pererabotka Blagoveshchensk employees plant 105 seedlings on Victory Alley in Svobodny

Photos:captioneduncaptioned

Other photos