Gazprom Pererabotka Blagoveshchensk takes part in Sports Contest in Svobodny

Photos:captioneduncaptioned

Other photos