Gazprom Pererabotka Blagoveshchensk employees present gifts for the New Year holidays to single elderly Svobodny residents

Photos:captioneduncaptioned

Other photos