Gazprom Pererabotka Blagoveshchensk presents new skates to Sokol hockey club of Svobodny sports school 1

Photos:captioneduncaptioned

Other photos